Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία που περιλαμβάνει σειρά από προσωπικές συνεδρίες μεταξύ ενός εξειδικευμένου ψυχολόγου και ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει κάποιες προσωπικές δυσκολίες (άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, φοβίες, έλλειψη αυτοεκτίμησης – αυτοπεποίθησης, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων, ανασφάλειες, προσωπικά αδιέξοδα, οικογενειακά προβλήματα, διαζύγιο, εξαρτήσεις, κ.λ.π.).

Η ψυχοθεραπεία υπόκειται στο επαγγελματικό απόρρητο, όπως ορίζεται από τον κώδικα δεοντολογίας των ψυχολόγων.

Ο θεραπευόμενος που προσέρχεται στην ψυχοθεραπεία διατυπώνει αρχικά το αίτημά του, είτε πρόκειται για κάποια δυσκολία που θέλει να αντιμετωπίσει, είτε πρόκειται για κάποια αλλαγή που θα ήθελε να κάνει. Στη συνέχεια, μαζί με τον ψυχολόγο σχεδιάζουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δουλέψουν και προσπαθούν να θέσουν τους στόχους εκείνους που θα είναι κατάλληλοι και ικανοποιητικοί για το θεραπευόμενο. 

 

Η θεραπευτική σχέση είναι μία σχέση που περιλαμβάνει δύο μέρη (ψυχολόγος και θεραπευόμενος) και, ως σχέση, χτίζεται και εξελίσσεται διαρκώς. Είναι σημαντικό να διέπεται από:

-συνέπεια και από τα δύο μέρη

-σαφή πλαίσια και όρια, αποδεκτά και συμφωνημένα και από τα δύο μέρη

-άνεση και εμπιστοσύνη από την πλευρά του θεραπευόμενου

-αίσθηση αποδοχής από την πλευρά του θεραπευόμενου.

Η ψυχοθεραπεία συχνά μπορεί να δυσκολέψει το θεραπευόμενο, καθώς απαιτεί έκθεση, έκφραση δυνατών συναισθημάτων και εξωτερίκευση προσωπικών συγκρούσεων. Άλλοτε πάλι, μπορεί να φωτίσει την αναγκαιότητα "ξεβολέματος" από οικείες καταστάσεις και μαθημένες συμπεριφορές χρόνων, πράγμα εξίσου δύσκολο. Όλα αυτά όμως, συντελούνται πάντα μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, μέσα σε ένα χώρο αποδοχής και είναι αυτή η συνθήκη που τελικά αναδεικνύει τα προσωπικά αποθέματα του θεραπευόμενου, τις εσωτερικές του δυνατότητες και την αναγνώριση της ελευθερίας του να επιλέξει όπου μπορεί.    

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus